رضایت از ما

تو این بخش ما گوشه ای از رضایت دانش اموزانی که از خدمات ما استفاده کردند و میکنند رو براتون آماده کردیم. افتخار ما اینکه در طی این ۷ سال فعالیت بیش از صد هزار دانش اموز راضی داشتیم. ما این امر رو وظیفه خودمون میدونیم تا شمارو با بهترین کیفیت در خدمات در این مسیر همراهمی کنیم.

نوتروفیل پر رضایت ترین تیم کنکوری

نام مشاور: احسان طهماسبی
رشته: تجربی
نام مشاور: امیرحسین شیخی
رشته: تجربی
نام مشاور: امیرحسین شیخی
رشته: تجربی
نام مشاور: علی صفاخیل
رشته: تجربی
نام مشاور: محمد امامی
رشته: انسانی
نام مشاور: محمد محمدی
رشته: تجربی
نمایش رضایت‌های بیشتر