لیست مشاوران گروه ریاضی

+ 600 مشاور

به صفحه مشاوران نوتروفیل خوش اومدی

رفیق نوتروفیلی اینجا میتونی از بین ۶۰۰ مشاور خبره نوتروفیلی برای خودت متناسب با شرایطت و ویژگی های مشاوران حرفه ای ما؛ بهترین مشاور، دوست و همراه سال کنکورت رو انتخاب کنی تا این مسیر رو باهم و به درست ترین شیوه ممکن طی کنید.

رشته

ریاضی

رشته و دانشگاه

مهندسی کامپیوتر - علم و صنعت تهران

کنکور سال 1401

2 سال سابقه کار

1 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 1

رشته

ریاضی

رشته و دانشگاه

مهندسی کامپیوتر - صنعتی شاهرود

کنکور سال 1399

4 سال سابقه کار

2 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 2

رشته

ریاضی

رشته و دانشگاه

عمران - بهشتی

کنکور سال 1400

2 سال سابقه کار

2 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 2

رشته

ریاضی

رشته و دانشگاه

مهندسی عمران - دانشگاه تهران

کنکور سال 1400

3 سال سابقه کار

3 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 2

رشته

ریاضی

رشته و دانشگاه

مهندسی مکانیک - شهید رجایی تهران

کنکور سال 1400

2 سال سابقه کار

2 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 5

رشته

ریاضی

رشته و دانشگاه

مهندسی پزشکی - صنعتی همدان

کنکور سال 1399

2 سال سابقه کار

1 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 0
نمایش مشاوران بیشتر