لیست مشاوران گروه انسانی

+ 600 مشاور

به صفحه مشاوران نوتروفیل خوش اومدی

رفیق نوتروفیلی اینجا میتونی از بین ۶۰۰ مشاور خبره نوتروفیلی برای خودت متناسب با شرایطت و ویژگی های مشاوران حرفه ای ما؛ بهترین مشاور، دوست و همراه سال کنکورت رو انتخاب کنی تا این مسیر رو باهم و به درست ترین شیوه ممکن طی کنید.

رشته

انسانی

رشته و دانشگاه

زبان - قم

کنکور سال 1399

20 سال سابقه کار

17 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 5

رشته

انسانی

رشته و دانشگاه

ارشدپیوسته حقوق خصوصی - علوم قضایی تهران

کنکور سال 1398

1 سال سابقه کار

1 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 5

رشته

انسانی

رشته و دانشگاه

روانشناسی - فردوسی

کنکور سال 1400

2 سال سابقه کار

1 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 5

رشته

انسانی

رشته و دانشگاه

حقوق - اصفهان

کنکور سال 1393

7 سال سابقه کار

3 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 5

رشته

انسانی

رشته و دانشگاه

حقوق کیفری و جرم شناسی - تهران

کنکور سال 97

4 سال سابقه کار

4 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 1

رشته

انسانی

رشته و دانشگاه

حقوق - بوعلی سینا

کنکور سال 1398

4 سال سابقه کار

3 سال عضو نوتروفیل
ظرفیت خالی: 5
نمایش مشاوران بیشتر