یک هفته فرصت برای تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

آغاز فرایند تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور

دانش‌آموزان کنکوری، سوابق تحصیلی خود را تأیید کنند!
از امروز به‌مدت یک هفته، داوطلبان کنکور سراسری می‌توانند سوابق تحصیلی خود را مشاهده و در صورت وجود مغایرت، اصلاح کنند. تأیید سوابق تحصیلی برای همه داوطلبان کنکور سراسری الزامی است. توجه کنید که سوابق تحصیلی 50 درصد در نمره نهایی کنکور تأثیرگذار خواهد بود.

برای انجام فرایند تایید سوابق، از طریق سامانه جامع آزمون سراسری در وبگاه سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی my.sanjesh.org اقدام کنید.