دسته‌بندی مرور

روش صحیح مرور برای کنکور، روشی است که در پروسه زمانی مشخصی انجام شود و فراموشی را به حداقل برساند. این نوع مرور کمک می‌کند تا اطلاعات از حافظه کوتاه‌مدت به حافظه بلندمدت، منتقل شوند....