دسته‌بندی مهارت تست زنی

بعد از مطالعه منابع درسی، مدام نگران فراموشی مطالب هستی؟ یا زمانی که به یک مطلب برمی‌گردی، می‌بینی ای دل غافل! یادت رفته خیلی چیزارو؟...
بسیاری از بچه‌ها به علت تصور ذهنی‌ای که از ریاضی دارند، آن را در اولویت مطالعه خود قرار نمی‌دهند. همین باعث درصد‌های پایین ریاضی در کنکور می‌شود....
زیست مهم‌ترین و سرنوشت ساز‌ترین درس رشته تجربی است و همه رتبه برتر‌ها برای کسب درصد بالا در آزمون، تکنیک‌ های تست زنی زیست را اجرا می‌کنند. شما هم این تکنیک‌ها را بلدید؟...
زمین شناسی درس تخصصی است که از کنکور ۱۴۰۲ به بعد با حذف زیرگروه‌ها، همه داوطلبان کنکور باید برای این درس زمان مناسبی در برنامه خود داشته باشند. ...
تست زدن در خانه یکی از مراحل آموزش و یکی از مهم‌ترین فاکتورهای موفقیت شما در کنکور است. اما شما باید چطور در خانه تست بزنید تا بتوانید محیط کنکور را شبیه‌سازی کنید؟ ...
درس خواندن برای کنکور بخشی از موفقیت شما را تضمین می‌کند، بخشی دیگر در گرو داشتن مهارت افزایش سرعت در تست زنی است. ...
آیا انواع تست کنکور را می‌شناسید؟ یکسری نکات درسی فقط با تست زدن برای شما روشن و قابل درک می‌شوند و به‌نوعی جنبه آموزشی دارند.......