دسته‌بندی روانشناسی و انگیزشی

اگر انگیزه شما کم شده است و به‌دنبال تقویت انگیزه و مطالب انگیزشی کنکور یا حتی دلیلی برای شروع می‌گردید، اصلا نگران نباشید؛ ما کنار شما هستیم....
کنکور، آزمونی سرنوشت‌ساز برای دانش‌آموزانی است که با هزاران امید و آرزو سال‌ها برای موفقیت در آن تلاش می‌کنند. گاه در این مسیر، غول بی انگیزگی سر بر می‌آورد و تمام تلاش‌ها را به باد می‌دهد....
افسردگی در دوران کنکور شایع است؛ اگر اخیراً خودتان یا اطرافیانتان احساس کرده باشید که در انجام کارهایتان تنبلی می‌کنید، انگیزه خودتان را از دست دادید و یا دائماً غمگین هستید، افسردگی دارید و باید به‌دنبال راه درمان باشید....
هدف گذاری برای کنکور، یکی از نکات ضروری برای روشن کردن آینده و مسیر پیش روی داوطلب است که به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا با افزایش تمرکز و انگیزه، از مطمئن‌ترین راه به اهداف خود برسند....
داشتن روتین صبحگاهی کنکوری در روند پیشرفت درسی شما و رسیدن به موفقیت نقش بسیار مهمی دارد....
حتما شما هم زیاد شنیده‌اید برخی داوطلبان مدام از اضطراب و استرس در دوران کنکور و عوارض آن...